Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Operze Krakowskiej.

Opera Krakowska prowadząc swoją działalność przetwarza dane osobowe. Głównym celem działalności Opery jest współtworzenie oraz upowszechnianie dorobku polskiej opery narodowej i ogólnoświatowej twórczości operowej, operetkowej, baletowej, musicalowej oraz zapewnienie ochrony dziedzictwa narodowego. Przetwarzanie danych realizowane jest w szczególności w trakcie zawierania, wykonania i rozliczenia umów, obsługi rezerwacji biletów, sprzedaży, prowadzenia działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej oraz wydawniczej. Dokumenty publikowane na stronie www.operakrakowska.pl/rodo informują o sposobie przetwarzania danych osobowych.

Informacja RODO ogólna
Ogólna informacja RODO 
Informacja RODO strony internetowe i media społecznościowe
Polityka prywatności
Informacja RODO monitoring wizyjny
Informacja RODO monitoring wizyjny
Informacja RODO umowy
Informacja RODO umowy
Informacja RODO rekrutacja
Informacja RODOrekrutacja pracowników
Informacja RODO konkurs
Informacja RODOedukacja i akcje promocyjne
2016 04 27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).pdf
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  RODO
2018 05 10 Ustawa o ochronie danych osobowych.pdf
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
Opera Krakowska; ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków; tel. +48122966101, +48122966102opera@opera.krakow.pl; www.opera.krakow.pl; NIP: 6750006174; REGON: 000278801wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie pod numerem RIK 2/99